Rozhodni sa pre rozvoj
S nami tvoja firma dosiahne úspech
Hľadaj pracovníka
Úspech firmy záleží od množstva faktorov. Jedným z nadôležitejších je a bude osoba/človek ako pracovník vo Vašej firme. Za posledné roky sa požiadavky súvisiace s leasingom zamestnancov výrazne zmenili. Flexibilita vo vzťahu k počtu a profesionalite zamestnancov sa stala najdôležitejším kritériom. Ponúkame Vám stratégiu optimálneho riešenia.
Naše servisné služby
Personálny leasing
Personálne sprostredkovanie
Menežment on-site
Personálne poradenstvo
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
Prínos pre tvoju spoločnosť vďaka našim servisným službám:
 • Včas pripravený kompetentný personál na dobu určitú podľa Vašich požiadaviek
 • Pomoc pri chýbajúcom personále
 • Zníženie nákladov v dôsledku nadmernej výrobnej kapacity ( napr.podiel pracovníka na odvodoch na zdravotné poistenie, dovolenky, materskú dovolenku,….
 • Krátke výpovedné lehoty
 • Žiadne odstupné
 • Dočasne neobmedzený leasing zamestnancov
 • Motivovaní zamestnanci, ktorí sa chcú vyniknúť
 • Zvýšenie obratu časovo vymedzenou prácou
 • Nízke náklady spojené s rekrutáciou zamestnancov
 • Možnosť prevzatia najlepších pracovníkov
 • Ušetrený čas, ktorý možno využiť na hlavnú náplň podnikania Tvojej firmy
NAŠA PONUKA
 • Vysoká úroveň vnímania technických aspektom
 • Transparentná metóda výberu
 • Motivovaní zamestnanci, ktorí si Vás získajú svojím "know-how" a spoľahlivosťou
 • Možnosť prevzatia pracovníkov (po dohode)
NAŠE OČAKÁVANIA
 • Podrobná informácia o chataktere a času trvania úlohy vo firmách našich klientov
 • Možnosť plánovania času dovoleniek našich pracovníkov
 • Samozrejme, rovnaké zaobchádzanie Vás a našich pracovníkov
 • Slušnosť a otvorenosť, ktorú môžete očakávať od našej spoločnosti
SME VÁM K DISPOZÍCII
Naša spoločnosť je v neustálej dispozícii Vašim potrebám. Celý čas pracujeme na optimalizácii našej ponuky. Špecializujeme sa v nábore kvalifikovaných odborníkov. Väčšina personálnych agentúr poskytuje pre svojich klientov pomocných zamestnancov. Vieme, že pokrytie tohto dopytu je nedostatočné a nepokrýva výrobné , technické a obchodné potreby podnikateľských aktivít. Kvalita našich pracovníkov je kľúčová pre dosiahnutie úspechu Vašej firmy. Našim klientom poskytujeme len kvalifikovaných odborníkov na základe profesionálneho kvalifikačného pohovoru, komplexných hodnotiacich postupov na jednotlivých etapách výberového konania.

Najčastejšie slová na pracovnom trhu sú nezamestnanosť a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Dočasná práca je dôležitým nástrojom na pokrytie dopytu v situáciách zvýšeného počtu objednávok a chýbajúcej pracovenj sily . Zároveň vytvára perspektívu v blízkej budúcnosti na získanie kvalifikovaného personálu. Vďaka našim službám môže Vaša spoločnosť získať kvalifikovaných a profesionálnych pracovníkov, bez Vášho vkladu v náborovom procese. Prevezmeme každú etapu výberového konania!

Pri príjmaní zamestnancov na voľné pracovné pozície vo Vašej spoločnosti ručíme, že nájdeme a oslovíme najlepších, ktorí budú zodpovedať Vašim požiadavkám.
Skontaktuj sa s nami
LUPA Personal GmbH & Co.KG

Maximilian Str.40
53111 Bonn

Tel.: 0228-9654624-1
Fax: 0228-9654624-9

Amtsgericht Bonn: HRA 8568
Umsatzsteuer-ID: DE 301282144
Persönlich haft. Gesellschafter: LUPA Verwaltungs GmbH
Pozri si lokalitu
Máš otázky? Kontaktuj nás
l.viest@lupa-personal.de
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Realizované ss kým sakomedia
Kde a akú prácu hľadáš?
Formulár sa odosiela. Prosím čakajte.
Formulár pre firmy
Prilož CV (v PDF alebo doc.formáte max 2 MB)
Ważne aktualności