POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všeobecné pokyny a zodpovedný subjekt


Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.lupa-personal.de je spoločnosť
LUPA Personal GmbH § Co.KG,
prezident spoločnosti Lukas Pactwa
Burbacher Str. 8, 53111 Bonn
Telefón: 0228-9654624-0
Telefax: 0228-9654624-9
E-mail: info (at) lupa-personal.de
Internet: www.lupa-personal.de

je zodpovedná za ochranu osobných údajov, najmä údajov našich zamestnancov, kandidátov, poskytovateľov služieb, klientov a zmluvných strán. Riadime sa politikou ochrany osobných údajov, berúc do úvahy vnútroštátne a európske ustanovenia o ochrane osobných údajov v oblasti spracovania o prechovávania osobných údajov prostredníctvom informačných a komunikačných kanálov.

 • Zásady ochrany osobných údajov opisujú, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi a inými údajmi, ktoré odovzdáte počas registrácie. Osobné údaje sú všetky údaje na základe ktorých potvrdzujete svoju totožnosť. Pojem "užívateľ" je návštevník, používateľ, účastník alebo člen. Používanie našich webových stránok je možné aj bez poskytnutia osobných údajov. Niektoré odlišné pravidlá sa môžu vzťahovať na používanie niektorých služieb našich stránok. V tomto prípade musia byť opisané samostatne.
 • Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky ponúkané služby a informácie od spoločnosti LUPA Personal GmbH (Co.KG)
 • Politika ochrany osobných údajov podlieha neustálej kontrole a pravidelne sa upravuje, mení sa a dopľňa sa vzhľadom na meniace sa zákonné požiadavky. Tieto pravidlá platia v určitom čase používania informácií LUPA Personal GmbH a používania webovej stránky www.lupa-personal.de
 • Ak poskytujete osobné alebo obchodné údaje v súvislosti s ponukou na internete (e-mailová adresa, meno, adresy), údaje užívateľa sa poskytujú na základe jeho výslovného súhlasu. Použitie a platba za ponúkané služby, ak je to technicky možné, sa vyžaduje aj bez poskytnutia údajov, prípadne s použitím pseudonymu alebo anonimu. Používanie kontaktných údajov alebo iných podobných údajov, ako je poštová adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa tretími stranami na účely ich odoslania je zakázané. Vyhradzujeme si právo podať žalobu proti odosielateľom tzv. Spamu, ktorý porušil tento zákaz.
 • Použitie online ponuky spoločnosti LUPA Personal GmbH Co.KG - je možné čiastočne, technicky podmienené - anonimne alebo pomocou pseudonimu.
 • Autor si vyhradzuje, že nie je zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Pohľadávky na zodpovednosť autora, ktoré sa týkajú materiálnej alebo nemateriálnej povahy a ktoré boli spôsobené použitím poskytnutých alebo neposkytnutím informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií, sú vylúčené, pokiaľ autor nepreukáže úmysel alebo hrubú nedbanlivosť autora. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si vyhradzuje právo zmeniť časť alebo celú ponuku bez predchádzajúceho oznámenia, doplnenia, vymazania alebo zastavenia zverejnenia dočasne alebo natrvalo.
Zdieľanie údajov


Neexistuje možnosť na získanie vašich osobných údajov treťou stranou na iné účely, ako sú uvedené nižšie. Vaše osobné informácie zdieľame tretej strane len v prípade:

 • ak ste súhlasili v súlade s článkom 6 bod 1 veta 1 písm. DSGVO (nemecké nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • ak je zverejnenie právnou povinnosťou v súlade s článkom 6 bod 1 veta 1 písm. c DSGVO
 • ak prenos údajov v súlade s čl. 6 bod 1 veta 1 písm. f DSGVO sa vyskytol v súvislosti s uplatnením nárokov, vykonaním alebo obhajovaním právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že máte legitímny záujem na nezverejnení údajov,
 • je to právne povolené av súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. b DSGVO je požadované v súvislosti s ukončenim zmluvy
Zber a uchovávanie osobných údajov a povaha a účel ich použitia


 • a) pri návšteve webových stránok
  • Keď navštívite našu webovú stránku lupa-personal.sk, prehliadač použitý vo vašom zariadení automaticky odošle informácie na server našich webových stránok. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. Logovacieho súboru. Podrobné údaje sa zhromažďujú a uchovávajú:
   • adresa IP, pod ktorou sa aktivuje (vrátane geolokácie),
   • názov hostiteľa (názov počítača alebo sieťového uzla iniciujúce spojenie),
   • dátum a čas pripojenia,
   • názov navštívenej webovej stránky,
   • množstvo prenesených údajov,
   • prístup (prenos súborov, súbor nebol nájdený atď.),
   • stránka, od ktorej bol požadovaný súbor (referenčná adresa URL),
   • rozlíšenie obrazovky a veľkosť okna prehliadača,
   • typ a verziu prehliadača,
   • používateľský operačný systém,
   • informácie o stave súborov cookie a aktivácii jazyka JavaScript, a poskytovateľ.
  • Vymieňané údaje sú spracovávané pre nás na nasledujúce účely:
   • zabezpečenie efektívneho prepojenia s webovou stránkou,
   • zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok,
   • hodnotenie bezpečnosti a stability systému na ďalšie administratívne účely.
  • Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 bod 1 veta 1 písm. f DSGVO. Náš legitímny záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov zber údajov. V žiadnom prípade nepoužívame získané údaje na hodnotenie Vás.
  • Okrem toho používame cookies a analytické služby pri návšteve našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete nižšie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
  • Použitie nášho kontaktného formulára
   • Ponúkame možnosť kontaktovať sa s nami prostredníctvom e-mailu a / alebo kontaktného formulára. Osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, ak nás o tom informujete, napríklad ak používate náš kontaktný formulár. Údaje zadané v počiatočnej tabuľke nám budú zaslané. Vyžaduje si to platnú e-mailovú adresu, aby sme vedeli, kto prijal údaje a odpovedal. Samozrejme, že použijeme osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, iba na účely, na základe ktorých ste nás kontaktovali. Vyhlásenie o týchto informáciách sa poskytuje na dobrovoľnom základe a s vaším súhlasom. Právnym základom pre spracovanie údajov je teda čl. 6 par. 1 veta 1 lit. DSGV. Neexistuje žiadne zdieľanie údajov tretej strane bez vášho súhlasu. Porovnanie údajov zhromaždených s údajmi, ktoré môžu byť zhromaždené inými komponentmi našich stránok, sa neuskutočňuje.
   • Kedykoľvek môžete odstúpiť od súhlasu. Na zrušenie sa vyžaduje neformálny e-mail prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných až do ďalšieho upozornenia nemá vplyv na odvolanie. Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich odstránenie. Váš súhlas na ukladanie údajov nebudeme odoberať alebo už nebudeme musieť uchovávať vaše údaje. Povinné zákonné ustanovenia, hlavne doby uchovávania, zostávajú nedotknuté.
Súbory cookie, ID identifikátor a webové analýzy


 • "LUPA Personal GmbH & Co.KG" používa cookies. Sú to malé textové súbory uložené v pamäti počítača, ktoré optimalizujú komunikáciu medzi prehliadačom a serverom. Pomáhajú vás identifikovať počas Vašej ďalšej návštevy. Po skončení návštevy prehliadača sa väčšina súborov cookie, ktoré používame, odstráni z počítača ("cookie relácie"). V počítači zostávajú tzv. "Trvalé cookies". Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. Pomocou nastavení prehliadača môžete nastaviť a konfigurovať používanie, ukladanie a odmietanie prijímania súborov cookie. Podrobné informácie nájdete v prehliadači.
 • Informácie sú uložené v súboroch cookies, z ktorých každý je spojený s konkrétnym terminálom. To však neznamená, že si okamžite identifikujeme Vašu identitu. "LUPA Personal GmbH & Co.KG" je možné zobraziť aj bez cookies; to však obmedzí funkčnosť ponuky.
 • Účelom tejto technológie je uľahčiť navigáciu a jednoduché používanie. Správanie užívateľa je možné sledovať a kontrolovať, či internet sa používa v určenom rozsahu a že neexistujú žiadne zbytočné prekážky v projekcii "LUPA Personal GmbH & Co.KG" Vaše správanie používateľa umožňuje neustále monitorovať a zlepšovať využiteľnosť "LUPA Personal GmbH & Co.KG". Okrem toho používame cookies na štatistické účely, ktoré používajú našu stránku a kontrolujeme ju, aby sme optimalizovali našu ponuku.
 • Údaje spracované cookies sa používajú na ochranu našich legitímnych záujmov a záujmov tretích strán v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 lit. f.
Webový font Google


Webová lokalita využíva tzv. Internetový font poskytovaný spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného zobrazenia písma. Po vyvolaní stránky prehliadač načíta správne požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača na správne zobrazenie textov a písiem. Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že máte prístup na naše webové stránky prostredníctvom adresy IP. Použitie služby Google Web Fonts je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich služieb online. Predstavuje to legitímny záujem v zmysle článku 6 bodu 1 písm. f DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písmo, predvolené písmo bude používať váš počítač. Viac informácií o webových fontoch spoločnosti Google nájdete v téme developers.google.com/fonts/faq a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.
Google Analytics


 • webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa. "Súbory cookie", textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači analyzujú používanie stránky. Informácie generované cookies o používaní tejto webovej stránky ako napr.:
  • typ / verzia prehliadača,
  • použitý operačný systém,
  • URL odkazujúceho (predtým navštevovaná stránka),
  • názov hostiteľa, ktorý pristupuje k počítaču (adresa IP),
  • server žiadosť čas,
 • informácie sú odosielané na server Google v USA a tam uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosti prevádzkovateľov internetových stránok a internetové služieb s cieľom vykonať zodpovedajúce dizajnovo orientovaným používateľským požiadavkám prieskumu trhu a internetových stránok. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracujú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nikdy nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google Inc. IP adresy sú na tejto stránke anonymné alebo skrátené, takže rozdelenie nie je možné (IP maskovanie). Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google a skráti sa. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť správnym nastavením softvéru prehliadača. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nemusia byť všetky funkcie tejto stránky úplne použité. Okrem toho spoločnosti Google môžeš zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookies súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača dostupného na nižšie uvedenom odkazu, nainštalovať: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Google Analytics nájdete na adrese httpsupport.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Právny základ pre vyššie uvedené spracovanie údajov je článok 6 bod 1 veta 1 písm. f DSGVO. S nadobudnutím účinnosti ustanovení o monitorovaní webových stránok chceme byť istí, že tento projekt je založený na potrebách a neustálej optimalizácii našich stránok. Na druhej strane používame opatrenia na zistenie použitia našich webových stránok a štatistík s cieľom optimalizovať našu ponuku pre vás. Tento záujem sa musí považovať za odôvodnený v zmysle uvedeného ustanovenia.
Doplnky sociálnych médií


"LUPA Personal GmbH & Co.KG" používa podľa článku 6 bod 1 veta 1 písm. f DSGVO tzv. sociálne multimediálne pluginy, poskytuje tlačidlá a odkazy na služby sociálnych médií na sociálnych portáloch Facebook a Xing (pozri nižšie). Jedná sa o ponuky (služby Telemedia) iných dodávateľov (tretej strany),ktoré sú prenášané na dáta aktívnym používaním našich stránok používateľom. Údaje sa prenášajú s informáciami prehliadača o návšteve našich stránok, obsahu alebo v komentároch služby sociálnych médií. Na servere sa spracúvajú na šírenie obsahu ("zdieľanie"). Primárny komerčný účel by sa mal považovať za legitímny v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s ochranou údajov musia zaručiť príslušní dodávatelia. Pomocou nastavenia v prehliadača a profilu v sociálnej sieti môžete obmedziť prístup k získaniu informácií alebo vysvetliť nezrovnalosti týkajúce sa používania údajov týmito službami. Dá sa predísť alebo znížiť prenos dát, ak sa odhlásíte zo sociálnej siete a / alebo zakážete JavaScript vo vašom prehliadači počas návštevy našich webových stránok.
Facebook


 • Naša ponuka umožňuje prístup a zdieľanie na webe sociálnej siete Facebook, služby ponúkané Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 USA, Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande námestí Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ( "Facebook"). Vďaka integrácii pluginov Facebook dostane informácie, ktoré prehliadač má získať prístup k stránke nášho webu, a to aj v tom prípade, že nemáte účet na Facebooku alebo nie ste prihlásený do Facebooku. Tieto informácie (vrátane adresy IP) sú odosielané z prehliadača priamo na server Facebook v USA a uložené tam.
 • Ak ste prihlásený / -á na Facebooku, môže Facebook priradiť návštevu našej webovej stránky priamo na vašom Facebook účte. Ak používate pluginy, napríklad stlačením tlačidla "Páči sa mi" a "SHARE", príslušné informácie sú zaslané aj priamo na server Facebook a tam uložené. Tieto informácie budú tiež publikované na Facebooku a zobrazené vašim priateľom na Facebooku.
 • Spoločnosť Facebook môže použiť tieto informácie na reklamné účely, prieskum trhu a prispôsobené potrebám stránok Facebooku. K tomu, Facebook používa používateľské profily, záujmy a vzťahy, napr. Na vyhodnotenie používanie našich webových stránkach v súvislosti s reklamami, ktoré sa zobrazujú na Facebooku, ktorých cieľom je informovať ostatných užívateľov Facebooku o svojich aktivitách na našich webových stránkach a poskytovať ďalšie služby spojené s používaním Facebooku,
 • Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky do vášho Facebook účtu, musíte sa pred odchodom z našej stránky odhlásiť z Facebooku. Zákony sú na facebookovej stránke www.facebook.com/legal/termsfacebook.com/legal/terms, ochrany osobných údajov, najmä účel a rozsah ďalšieho využitia zhromaždených údajov zo strany Facebooku na www.facebook.com/about / nájsť súkromie. Používanie alebo aktivovanie služieb Facebooku sa vykonáva pomocou loga Facebooku alebo tlačidla "Rovnako ako" alebo iných odkazov.
Práva dotknutej osoby


Máte právo:

 • kedykoľvek odstúpiť v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO od nášho predchádzajúceho súhlasu. Preto nemôžeme ďalej spracúvať údaje na základe tohto súhlasu do budúcnosti
 • požiadať v súlade s článkom 15 DSGVO informácie o osobných údajoch, ktoré spracovávame. Môžete predovšetkým poskytnúť informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli údaje zverejnené alebo plánovanej dobe uchovávania, o existencii práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania alebo rozporu ao existencii práva na podanie sťažnosti, zdroja údajov, ak nie ktoré zhromažďujeme, a existenciu automatického rozhodovania vrátane profilovania a prípadne významných informácií o ich údajoch;
 • bezodkladne požiadať v súlade s článkom 16 DSGVO o opravu nesprávnych alebo úplných osobných údajov uložených u nás v súlade s čl. Odstúpenie DSGVO z uložených osobných údajov, ak sa nevykonáva spracovanie za účelom výkladu práva na slobodu prejavu, splnenia zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo aby sa vymáhali alebo obhajovali právne nároky;
 • v súlade s čl. 18 DSGVO, ktoré obmedzuje spracovanie vašich osobných údajov na podanie žiadosti, ak je presnosť informácií o vás zamietnutá, spracovanie je nezákonné v súlade s článkom 21 RB;
 • prijať osobné údaje v súlade s článkom 20 DSGVO ktoré nám boli zaslané v štruktúrovanom, štandardnom a automatickom formáte, alebo odoslané inej zodpovednej osobe;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 DSGVO. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán miesta bydliska, práce alebo miesta podnikania.
Práva


 • Ak sú vaše osobné údaje založené na oprávnených záujmoch v súlade s článkom 6 bodom 1, veta 1, ak spracovávate DSGVO, máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 DSGVO za predpokladu, že existujú dôvody, ktoré vyplynuli z vašej konkrétnej situácie, alebo Vaša námietka je namierená proti priamemu mailu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku o ktorej nás informujete bez špecifikácie konkrétnej situácie.
 • Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie alebo námietku, pošlite nám e-mail na info@lupa-personal.de
Zabezpečenie osobných údajov


 • "LUPA Personal GmbH & Co.KG" vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby spracovanie osobných údajov nasledovalo po použití všetkých vhodných technických a organizačných spôsobilostí a aby neboli prístupné tretím stranám. Vaše údaje budú spracované v bezpečnom IT prostredí. Pre prenos dát používame zabezpečené servery s technológiou SSL (Secure Socket Layer). To zaručuje, že vaše dáta sú odosielané bezpečne a nie sú čitateľné pre neoprávnené osoby.
 • Pri komunikácii prostredníctvom nešifrovaného e-mailu ne je možné zaručiť zabezpečenie údajov. Odporúčame vám preto, aby ste poskytli dôverné informácie inými prostriedkami, napríklad poštou, faxom alebo šifrovacou technikou.
 • Rozsah prostriedkov na správny a nesprávny prenos údajov do spoločnosti "Lupa Personal GmbH & Co.KG" alebo presnosť používateľov alebo iných používateľov z "Lupa Personal GmbH & Co.KG" podlieha zákonným ustanoveniam.
 • "LUPA Personal GmbH & Co.KG" nezodpovedá za zneužitie informácií zo strany užívateľov alebo iných osôb, najmä nezodpovedá za následky činov nezákonného správania (hacking, narušenie dát, atď.)


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s platnými zákonmi.

Máj 2018
LUPA Personal GmbH & Co.KG

Bornheimer Str. 33b
53111 Bonn

Tel.: 0228-9654624-1
Fax: 0228-9654624-9

Amtsgericht Bonn: HRA 8568
Umsatzsteuer-ID: DE 301282144
Persönlich haft. Gesellschafter: LUPA Verwaltungs GmbH
Pozri si lokalitu
Máš otázky? Kontaktuj nás
l.viest@lupa-personal.de
LUPA Personal GmbH & Co.KG
Realizované ss kým sakomedia
Kde a akú prácu hľadáš?